Op onze producten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die zijn te downloaden via onderstaande link.

Deze zijn overgenomen van de door IT branche vereniging ICT~Office opgestelde voorwaarden. Alleen de hoofdstukken (modules) ‘algemeen’, 5 en 6 zijn van toepassing, en deze zitten bijgevoegd in de download.

Algemene voorwaarden downloaden.

PrimeMedia